Temizlik Yönetimi

1) Dairelerden günlük çöp toplamalarının yapılması (daire sakinlerinin yapacağı ayrıma göre kağıt, cam, teneke, pil, gibi malzemelerin ayrı ayrı toplanması ve tasnifi ve site dışına nakli)
 
2) Ortak alanlarda bulunan tüm çöplerin yukarıdaki mantıkla toplanması ve tasnifi,
 
3) Çöp konteynırlarının ve çöp konteynır mahallinin temizliğinin yapılması,
 
4) Ortak mahallerde bulunan;
 
 • Asansörler, asansör makine daireleri,
 • Merdiven hacimleri,
 • Korkuluklar,
 • Posta kutuları,
 • Girişler,
 • Bodrum kat depo ve sığınak alanları,
 • Yağmur suyu giderleri,
 • Otoparklar,
 • Çocuk oyun sahaları,
 • Yürüme yolları,
 • Genel dinlenme alanları,
 • Spor alanları,
 • Havuzlar,
 • Yönetim binası ve müştemilatı,
 • Yeşil alanlar,
 • Banklar,
 • Çöp kutuları,
 • Peyzaj alanları,
   
Siteye ek olarak tesis edilebilecek tüm benzer sistemlerin en hijyenik şartlarda temizliğinin sağlanması.