Teknik Yönetim

  • Tutanak formu ile asansörlerin bakımının takip edilmesi,
  • Isınma ünitelerinin yıllık bakım ve onarımının planlanması,
  • Yıllık bahçe bakım/düzen işlerinin takibi/organizasyonu,
  • Genel boya-tadilat işlerinin yürütülmesi,
  • Yangın tüplerinin dolumu,
  • Girilen her mevsimde, o mevsimin olası sorunları için önlemlerin alınması,(kış ayında oluşacak buz/don için tuz stokunun kontrolü gibi)
  • Ortak alanlardaki teknik sistemlere zarar vermeyecek ustalarla çalışılması. vb. (elektrik,telefon tesisatçısı gibi)